1. ročník svodu
plemenných býků
Aberdeen Angus

Svod plemenných býků
Aberdeen Angus

Samstag 7. May 2022 @ Hof der Familie Lepša in Pěčín bei Trhové Sviny

Asociace chovatelů Aberdeen Angus z. s. se ve spolupráci s Farmou rodiny Lepšů v Pěčíně rozhodli uspořádat první ročník výběrů plemenných býků AA formou svodu.

V posledních letech narůstají počty plemenných býků odchovaných u chovatele. OPB v ČR nepokryjí svojí kapacitou odchov všech zvířat, a tak i u chovatelů jsou odchováni zajímaví býci, kteří by si zasloužili porovnání s konkurencí a možnost prodeje v aukci, což je nejspravedlivější způsob obchodování kvalitních plemenných zvířat pro chovatele i kupce. Tato akce nemá za úkol konkurovat odchovnám, ale pomoci většímu počtu kvalitních aberdeenských býků se uplatnit na trhu a prosazovat plemeno Aberdeen Angus v konkurenci ostatních plemen. Svod je určen pro chovatele, kteří odchovávají plemenné býky doma na své farmě, v režimu odchovu u chovatele (OCH). Cílem je uspořádat přehlídku nejlepších býků z domácích chovů, jejich porovnání s konkurencí a následně možnost prodeje formou aukce. Tento způsob prodeje býků je praktikován i v zahraničí a rádi bychom tuto tradici založili i nás.

Svod je určen pro býky, které považuje chovatel za nejlepší reprezentanty svého odchovu. Není určen pro všechny býky, které má chovatel nahlášeny k výběru na svém chovu. Býky, které přiveze chovatel na svod jsou vyloučeni z výběru u chovatele na jeho hospodářství. Doporučení – konzultovat výběr zvířat na svod s inspektorem.

Zúčastněné býky chovatel nahlásí ČSCHMS (p. Kopeckému) a Asociaci chovatelů AA ihned po ukončení závěrečného vážení na svém chovu (konec března). ČSCHMS připraví z přihlášených býků katalog k výběrům. Výběry bude provádět komise ve složení 2 inspektoři + 1 chovatel, jako je zvykem na OPB.

Býci budou po polední pauze znovu předvedeni ve 3 skupinách dle měsíce narození (leden, únor, březen) a z každé skupiny výběrová komise ocení tři nejlepší býky a na závěr vyhlásí celkového šampióna svodu. Ocenění býci budou nabídnuti v dražbě vždy na počátku dané věkové skupiny. Pro aukci bude připraven dražební řád.

Zvířata budou čistá, upravená, ostříhaná jako na výstavu a budou předvedena na ohlávce. Býci nezvladatelní na ohlávce budou z výběru vyřazeni. Každý chovatel si zajistí předvedení svých zvířat. Předvádějící bude oblečen jako při výstavě – rifle, bílá košile.

Dopravu býků na svod si zajišťuje každý chovatel sám. Býky je možné navážet již v pátek 6. 5. odpoledne. Ustájení, stelivo, krmení a zázemí pro přípravu zvířat zajistí pořadatel. Po předchozí dohodě s pořadatelem bude možné vydražené býky na nezbytně nutnou dobu ustájit v místě svodu. Pořadatel svodu nebude zvířata pojišťovat a za případné škody odpovídá majitel býka až do opuštění místa svodu.

Pořadatel zajistí včasné vydání veterinárních podmínek pro konání svodu u KVS České Budějovice.

Za přihlášené býky bude vybírán poplatek, jehož výše bude upřesněna na Výroční členské schůzi. Poplatek slouží na úhradu části nákladů pořadatele (seno, sláma, hrazení, propagace, atd. ). Zvažujeme vstupné pro návštěvníky.

Budou osloveni sponzoři z řad spolupracujících firem k podpoře akce, kde se budou moci prezentovat (stánek, banery, katalog). Svod bude propagován na samostatné webové stránce, sociálních sítích a v tisku.

Na farmě bude zajištěno občerstvení a počítá se i s uspořádáním Chovatelského večera.

Pokud účast na svodu vážně zvažujete, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

itinerář

9:00—11:00
Výběry býků výběrovou komisí
2 h
12:30—13:30
Výstava býků a vyhlášení šampionů
1 h
14:00—16:00
Aukce býků
2 h

galerie

kontakt

Pěčín 8, 374 01 Trhové Sviny – Pěčín
48.8183092N, 14.6724494E

Milan Šebelka
+420 737 183 244

Vladimír Lepša
+420 603 879 796

partneři