2. ročník svodu
plemenných býků
Aberdeen Angus

Svod plemenných býků
Aberdeen Angus

5. květen 2023 @ Angus farma Rančice

Letošní svod plemenných býků Aberdeen Angus proběhla opět v režii Asociace chovatelů Aberdeen Angus z. s. s podporou sponzorů a přátel. Pořadatelem letošního 2. ročníku byla Angus farma Rančice.

Angus je stále oblíbené a dynamicky rozvijící se plemeno, svědčí o tom narůstající počty zvířat i chovatelů, proto logicky narůstá i poptávka po plemenných býcích. OPB v ČR nepokryjí svojí kapacitou odchov všech zvířat, a tak i u chovatelů jsou odchováni zajímaví býci, kteří by si zasloužili porovnání s konkurencí a možnost prodeje v aukci, což je nejspravedlivější způsob obchodování kvalitních plemenných zvířat pro chovatele i kupce. Tato akce nemá za úkol primárně konkurovat odchovnám, ale pomoci většímu počtu kvalitních aberdeenských býků se uplatnit na trhu a prosazovat plemeno Aberdeen Angus v konkurenci ostatních plemen. Svod je určen pro chovatele, kteří odchovávají plemenné býky doma na své farmě, v režimu odchovu u chovatele (OCH). Cílem je uspořádat přehlídku nejlepších býků z domácích chovů, jejich porovnání s konkurencí a následně možnost prodeje formou aukce. Tento způsob prodeje býků je převážně praktikován v zahraničí. Tuto novou tradici jsme již loni v Čechách založili prvním ročníkem v Pěčíně a chceme ji dále rozvíjet a zdokonalovat pro prodejce, kupce i diváky.

Svod je určen pro býky, které považuje chovatel za nejlepší reprezentanty svého odchovu. Není určen pro všechny býky, které má chovatel nahlášeny k výběru na svém chovu. Býky, které přiveze chovatel na svod jsou vyloučeni z výběru u chovatele na jeho hospodářství. Doporučení – konzultovat výběr zvířat na svod s inspektorem ČSCHMS.

Zúčastněné býky chovatel nahlásí ČSCHMS a Asociaci chovatelů AA ihned po ukončení závěrečného vážení na svém chovu (konec března). ČSCHMS připraví z přihlášených býků katalog k výběrům. Výběry bude provádět komise ve složení 2 inspektoři + 1 chovatel, jako je zvykem na OPB.

Býci budou po hodnocení komise znovu předvedeni ve 3 skupinách dle měsíce narození (leden, únor, březen) a z každé skupiny určí a ocení tři nejlepší býky. Na závěr vyhlásí komise celkového šampióna svodu. Ocenění býci budou nabídnuti v dražbě vždy na počátku dané věkové skupiny. Pro aukci bude připraven dražební řád.

informace pro prodávající

Zvířata budou čistá, upravená, ostříhaná jako na výstavu a budou předvedena na ohlávce. Býci nezvladatelní na ohlávce budou z výběru vyřazeni. Každý chovatel si zajistí předvedení svých zvířat. Předvádějící bude oblečen jako při výstavě – rifle, bílá košile.

Dopravu býků na svod si zajišťuje každý chovatel sám. Býky je možné navážet odpoledne ve čtvrtek 4. 5. nebo v pátek 5. 5. ráno. Ustájení, stelivo, krmení a zázemí pro přípravu zvířat zajistí pořadatel. Po předchozí dohodě s pořadatelem bude možné vydražené býky na nezbytně nutnou dobu ustájit v místě svodu. Pořadatel svodu nebude zvířata pojišťovat a za případné škody odpovídá majitel býka až do opuštění místa svodu.

Pořadatel zajistí včasné vydání veterinárních podmínek pro konání svodu u KVS České Budějovice.

Za přihlášené býky bude vybírán poplatek, jehož výše bude upřesněna na Výroční členské schůzi. Poplatek slouží na úhradu části nákladů pořadatele (seno, sláma, hrazení, propagace, atd.).

Partnerům nabízíme možnost prezentace své firmy formou stánku, banneru nebo katalogu. Svod bude propagován také na sociálních sítích a v tisku.

Na farmě bude zajištěno občerstvení a počítá se i s uspořádáním Chovatelského večera.

Pokud účast na svodu vážně zvažujete, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

itinerář

12:00—13:30
Výběry býků výběrovou komisí
2 h
14:00—14:30
Výstava býků a vyhlášení šampionů
1 h
15:00—17:00
Aukce býků
2 h

kontakt

Rančice 3, 370 07 Kamenný Újezd
48.8877450N, 14.4211483E

Štěpán Šebelka
+420 605 522 584

Milan Šebelka
+420 737 183 244

partneři