3. ročník svodu
plemenných býků
Aberdeen Angus

Svod plemenných býků
Aberdeen Angus

Pátek 26. duben 2024 @ Statek Rantířov

Připojte se k nám na třetím ročníku svodu plemenných býků Aberdeen
Angus! Letos vás vezmeme na Statek Rantířov, v srdci kouzelné Vysočiny.

Proč byste neměli chybět?

Na této události vás čeká přehlídka nejlepších černých i červených býků, které reprezentují různé chovy z celé České republiky. Budete mít příležitost porovnat jejich kvalitu a možnost k nákupu v rámci aukce. Jestliže hledáte možnost posílení vašeho užitkového chovu nebo plemenné linie za rozumné ceny, tento svod je pro vás ideální. Na dopolední přehlídce budete mít možnost porovnat kvalitu býků, a na odpolední aukci si můžete koupit svého šampiona. Navíc si můžete užít setkání s ostatními chovateli, kteří vám rádi poskytnou své znalosti a zkušenosti s výběrem býků, nebo si můžete promluvit o novinkách v oblasti chovu. Přijeďte si užít tento den společně se svou rodinu, o jídlo i zábavu bude postaráno.

Naše událost je pořádána pod záštitou Asociace chovatelů Aberdeen
Angus z. s., a podporována vámi oblíbenými sponzory a přáteli. Tato akce má za cíl podpořit větší počet kvalitních plemenných býků na trhu a prosazovat plemeno Aberdeen Angus v konkurenci ostatních plemen.

Ať už jste zkušeným chovatelem nebo teprve začínáte svou cestu v chovu Aberdeen Angus, přijďte se s námi inspirovat, sdílet radost z chovu a oslavovat krásu plemene Aberdeen Angus.

Těšíme se na vaši účast!

itinerář

10:00—12:00
Výběry býků výběrovou komisí
2 h
13:00—13:30
Soutěž býků a vyhlášení šampionů
1 h
14:00—16:00
Aukce býků
2 h

informace pro prodávající

Zvířata budou čistá, upravená, ostříhaná jako na výstavu a budou
předvedena na ohlávce. Býci nezvladatelní na ohlávce budou z výběru
vyřazeni. Každý chovatel si zajistí předvedení svých zvířat. Předvádějící bude oblečen jako při výstavě – rifle, bílá košile.

Dopravu býků na svod si zajišťuje každý chovatel sám. Býky je možné
navážet odpoledne, ve čtvrtek 25.dubna nebo v pátek 26.dubna ráno.
Ustájení, stelivo, krmení a zázemí pro přípravu zvířat zajistí pořadatel.
Po předchozí dohodě s pořadatelem bude možné vydražené býky na
nezbytně nutnou dobu ustájit v místě svodu. Pořadatel svodu nebude
zvířata pojišťovat a za případné škody odpovídá majitel býka až do
opuštění místa svodu.

Pořadatel zajistí včasné vydání veterinárních podmínek pro konání svodu. Za přihlášené býky bude vybírán poplatek, jehož výše bude upřesněna na Výroční členské schůzi. Poplatek slouží na úhradu části nákladů pořadatele (seno, sláma, hrazení, propagace, atd.).

Partnerům nabízíme možnost prezentace své firmy formou stánku, banneru nebo katalogu. Svod bude propagován také na sociálních sítích a v tisku.

Na farmě bude zajištěno občerstvení a počítá se i s uspořádáním Chovatelského večera.

výběr býků na aukci

Svod je určen pro býky, které považuje chovatel za nejlepší reprezentanty svého odchovu. Není určen pro všechny býky, které má chovatel nahlášeny k výběru na svém chovu. Býci, které přiveze chovatel na svod, jsou vyloučeni z výběru u chovatele na jeho hospodářství.

Je vhodné konzultovat výběr zvířat na svod s inspektorem ČSCHMS. Chovatelé jsou povinni po ukončení závěrečného vážení na svém chovu (konec března) okamžitě nahlásit své býky ČSCHMS a Asociaci chovatelů Aberdeen Angus. Následně ČSCHMS připraví katalog s přihlášenými býky k výběrům. Samotný výběr bude provádět komise složená ze dvou inspektorů a jednoho chovatele, stejně jako je to zvykem na OPB.

Býci budou po hodnocení komise opět předvedeni ve třech skupinách podle měsíce narození (leden, únor, březen). Z každé skupiny budou vybráni a oceněni tři nejlepší býci. Nakonec komise vyhlásí celkového šampiona svodu. Ocenění býci budou nabídnuti v dražbě vždy na začátku dané věkové skupiny. Pro aukci bude připraven dražební řád. Zájemci o prodej plemenných býků na aukci v rámci svodu se mohou přihlásit k účasti na:

kontakt

Matěj (Vladimír) Šašek

Statek Rantířov
Rantířov 4, 588 41 Rantířov
Tel: 732 628 651

partneři

sponzoři